نشریه خبری شریف

 

برای دیدن نشریه شریف در فرمت پی دی اف بر روی صفحات زیر کلیک کنید

شماره 250 یازدهم خرداد ماه 1393

 

page 2page 1

 

آرشیو

 

نشریه شریف یکشنبه هر هفته منتشر می شود

صاحب امتیاز: مدیریت روابط عمومی دانشگاه، شماره تماس: 66164023

email: press@sharif.ir