سامانه بازدید های دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف

نکات مهم

  • 1 کد ملی، نام کاربری شما خواهد بود.
  • 2 اولین راه ارتباطی دبیرخانه با متقاضیان پست الکترونیک و شماره تلفن همراه می باشد، خواهشمندیم دقت لازم را در ورود اطلاعات بنمایید.

فرم ثبت نام در سامانه


ثبت نام در سامانه به منزله قبول کلیه قوانین روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف می باشد

انصراف و بازگشت