نشریه خبری شریف

 

آرشیو نشریه شریف در سال 1391

( به دلیل تعطیلات تابستانی در مرداد ماه 1391 نشریه منتشر نشده است)

 

تیر
مرداد
شهریور
فروردین
اردیبهشت
   
خرداد
دی
بهمن
اسفند
مهر
آبان
آذر

 

 

نشریه شریف یکشنبه هر هفته منتشر می شود

صاحب امتیاز: مدیریت روابط عمومی دانشگاه، شماره تماس: 66164058

email: press@sharif.ir